top of page

VÕIDA 250€

POE KREDIITI!

REGISTREERI OST JA OSALE LOOSIS!

KAMPAANIA ON LÕPPENUD!

NOCCO wix.png

PALJU ÕNNE: Erika V. 

Võtame võitjaga ühendust e-maili teel!

Aitäh kõigile osalejatele!

 1. Kampaania on ajavahemikus 1.02.2024 kuni 31.03.2024 kestev üle-eestiline tarbijamäng (edaspidi Kampaania), mida korraldab GKR TRADE OÜ, registrikood 12250239 (aadress: Pärnu maantee 139E/2, Tallinn) (edaspidi Korraldaja).

 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

 3. Kampaanias osalemiseks tuleb täita ülal olev ankeet oma andmetega ajavahemikus 1.02.2024 kuni 31.03.2024.

 4. Kõik Kampaanias osalejad, kes on täitnud punktis 3 nimetatud tingimuse osalevad loosimises, mille auhinnaks on 250€ väärtuses poe krediiti Keila Tarbijateühistu kaupluses.

 5. Kampaanias saavad osaleda kõik Eesti elanikud, kes on täisealised.

 6. Kampaanias saab osaleda 1 kord.

 7. Kampaanias osalemisega annab osaleja kampaania korraldajatele õiguse osaleja nime avalikustamiseks, osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks kampaania läbiviimise huvides (võitja määramine ja auhinna üleandmine). Palun lugege meie privaatsuspoliitikat [https://nocco.com/privacypolicy] selle kohta, kuidas täpsemalt teie isikuandmeid töödeldakse ja millised on teie õigused.

 8. Auhinda ei hüvitata rahas ega asendata teist liiki auhindadega.

 9. Auhind on personaalne ja seda ei saa üle anda teisele isikule.

 10. Auhind loositakse kõigi kampaaniates osalejate vahel välja 7.04.2024.

 11. Kampaania auhind väljastatakse vastavalt Korraldaja poolt antud juhistele, mis lepitakse võitjaga personaalselt kokku.

 12. Juhul, kui võitja(d) ei ole kättesaadav (ei vasta kõnele ja/või e-mailidele) 5 päeva jooksul, kaotatakse õigus auhinnale ning loositakse välja uus võitja(d).

 13. Auhinda ei väljastata pärast 15.04.2024.

 14. Kampaania käigus kampaanias osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.

 15. Auhinna võitjale üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub Korraldaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandluses sätestatud korrale.

 16. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejaid kampaanialehe vahendusel.

 17. Kampaania auhinna võitmised on välistatud kampaania korraldamisega seotud isikutel.

bottom of page