top of page

Laimē GYM! vesela gada sporta zāles abonamentu!

NOCCO_Tray_24pack_Blue_BloodOrange_6.0.png

Reģistrē savu pirkumu un piedalies izlozē!

gym png.png

Piedalies izlozē:

Thanks for submitting!

 1. "LAIMĒ GYM! 1  GADA ABONAMENTU UN 1 NOCCO IEPAKOJUMU! kampaņas noteikumi:

 2. Laimē GYM  gada abonamentu un 1 iepakojumu ar  NOCCO!" ir visas Latvijas patērētāju spēle (turpmāk Kampaņa) no 1.03.2024 līdz 30.06.2024, ko organizē GKR TRADE OÜ, reģistrācijas kods 12250239 (adrese: Pärnu maantee 139E/2, Tallina) (turpmāk Rīkotājs).

 3. Kampaņas norises kārtību Rīkotājs nosaka šajos noteikumos. Visi Rīkotāja lēmumi Kampaņas laikā ir galīgi un saistoši visiem Kampaņas dalībniekiem.

 4. Lai piedalītos kampaņā, ir jāaizpilda anketa ar saviem datiem laikā no 1.03.2024 līdz 30.06.2024.

 5. Visi Kampaņas dalībnieki, kuri būs izpildījuši 3. punktā minēto nosacījumu, piedalīsies izlozē, kuras galvenā balva ir 1 x GYM! 1 gada abonaments un 1 iepakojums NOCCO produktu (24 gab. preces). Kopā tiks izlozēta 1 balva.

 6. Kampaņā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kuri ir pilngadīgi.

 7. Kampaņā var piedalīties vienu reizi.

 8. Piedaloties kampaņā, dalībnieks piešķir kampaņas rīkotājiem tiesības izpaust dalībnieka vārdu, uzvārdu, vākt, apstrādāt un izmantot dalībnieka personas datus kampaņas veikšanas (uzvarētāja noteikšana un balvas piešķiršana) nolūkos. Lūdzu, izlasiet mūsu privātuma politiku [https://nocco.com/privacypolicy], lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā tiek apstrādāti jūsu personas dati un kādas ir jūsu tiesības.

 9. Balva netiks kompensēta naudas veidā un netiks aizstāta ar citām balvām.

 10. Balva ir personiska un to nevar nodot citai personai.

 11. Balva tiks izlozēta starp visiem kampaņas dalībniekiem pēc kampaņas beigām 10.07.2024.

 12. Kampaņas balva tiks izsniegta saskaņā ar Rīkotāja sniegtajiem norādījumiem, kas tiks saskaņoti personīgi ar uzvarētāju.

 13. Ja uzvarētājs(-i) nav pieejams (neatbild uz zvaniem un/vai e-pastiem) 5 dienu laikā, tiesības uz balvu tiek zaudētas un tiks izlozēts(i) jauns(i) uzvarētājs(i).

 14. Balva netiks izsniegta pēc 30.06.2024.

 15. Kampaņas dalībnieku kampaņas laikā iegūtās balvas pēc uzvarētāja pieprasījuma netiks aizstātas ar cita veida balvām vai izmaksātas skaidrā naudā.

 16. Valsts nodokļus, kas saistīti ar balvas nodošanu uzvarētājam, Rīkotājs maksā Igaunijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

 17. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā rīkotājam ir vienpusējas tiesības atcelt. Kampaņu un neizlozēt balvu un/vai nenodot balvu uzvarētājam, par to nekavējoties informējot kampaņas dalībniekus ar ar kampaņas mājas lapas starpniecību.

 18. Kampaņas balvas iegūšanā nevar piedalīties personas, kas ir iesaistītas kampaņas organizēšanā.

bottom of page